Raamcontract DGB voor Movares

Eind juni heeft Movares samen met APPM, Ecorys, Move Mobility en SEO een raamcontract getekend met het directoraat-generaal Bereikbaarheid (DGB) van het ministerie van I&M. Het contract heeft een looptijd van twee jaar met als optie twee keer een jaar verlenging. Het omvat onder meer strategische verkenningen voor DGB, projectvoorbereiding en projectmanagement op het gebied van ruimtelijke inrichting en bereikbaarheid.

Business-manager John van Langeveld is uiterst tevreden met het contract: “Als Movares adviseren we al jaren over spoorvraagstukken. Het is onze ambitie om onze adviesrol te verbreden naar andere beleidsvelden, zoals weginfrastructuur, ruimtelijke inrichting en water. Het raamcontract net DGB biedt daarvoor volop kansen. Het staat garant voor mooie en uitdagende projecten en opent mogelijkheden om nog meer goede professionals aan ons te binden.”