ProRail gunt opdracht PHS Eindhoven aan Movares

ProRail heeft onlangs het project PHS Eindhoven definitief aan Movares gegund. Het project PHS Eindhoven heeft als overkoepelend doel de behandel- en opstelcapaciteit van het emplacement Eindhoven te vergroten om zo de corridor Breda-Eindhoven en de A2 corridor Eindhoven-Amsterdam optimaal te kunnen faciliteren en aan te laten sluiten bij de PHS- (programma hoogfrequent spoor) en bij de ambitie om meer treinen per uur te laten rijden .

Vanuit een meerjarige raamovereenkomst zal het team van ProRail en Movares dit project gezamenlijk verder realiseren. De aanpassingen aan het emplacement gebeuren modulair. Voor module 1 en 4 start binnenkort de realisatiefase, van module 2 is een schetsontwerp beschikbaar. Het schetsontwerp voor module 2 wordt verder uitgewerkt tot een integraal ontwerp (FIS), een Rail Verkeers Technisch Ontwerp (RVTO) en een aanbestedingsdossier. Voor module 1, 4 en later module 2 wordt de aanbesteding ondersteund en de uitvoeringsbegeleiding verzorgd.