ProRail gunt Movares Meerjaren Programma Geluid

Spoorbeheerder ProRail heeft advies- en ingenieursbureau Movares het project Meerjaren Programma Geluid gegund. Het gaat hierbij om de fase spoor/engineering.

Het project behelst onder meer uitvoeren van conditionerend onderzoek en het ontwerpen van geluidswerende maatregelen compleet met diverse maatregelen op gebied van ruimtelijke inpassing. Ook het bijbehorende overleg met de betrokken gemeenten valt onder dit project.

200 gemeenten
In een periode van anderhalf jaar moeten vóór eind 2017 de ontwerpen gereed zijn. Het gaat hierbij om raildempers* over een lengte van 185 km en geluidsschermen met een totale lengte van 130 km. Verder moeten er geluidmaatregelen getroffen worden voor achttien bruggen. In totaal is er sprake van geluidbeperkende maatregelen in zo’n 200 gemeenten.

MJPG-project
De laatste 20 jaar kende Nederland een flinke verkeersgroei, zowel op gebied van auto’s als treinen. De overheid wil geluidhinder voorkomen en beperken. Daarom is het Meerjarenpgramma Geluidsanering (MJPG) in het leven geroepen door het ministerie van I&M. Hierin werkt Rijkswaterstaat aan een stillere (snel)weg en ProRail aan een stiller spoor. Movares is nauw bij beide MJPG-projecten betrokken.

* Een raildemper is een middel om het geluid van de trein te verminderen. De dempers worden aan de rails geklemd of gelijmd waardoor deze minder hard trillen als er een trein overheen rijdt.