Movares is gestart met het project Fietsparkeren Binnenstad Amersfoort, waarbij we een strategie voor fietsparkeren in de binnenstad van Amersfoort en het Eemplein ontwikkelen. Deze strategie bestaat uit een breed palet aan oplossingen omtrent fietsparkeren. Deze oplossingen worden besproken met gebruikers, bewoners, winkeliers, gemeente Amersfoort en overige relevante stakeholders middels enquêtering en bewonersavonden. De aangedragen oplossingen worden – onder andere – getoetst op het criterium duurzaamheid.

Digitaal duurzame ambities formuleren

Door de corona-uitbraak zijn enquêtering van gebruikers in de binnenstad en bewonersavonden voorlopig niet mogelijk. Echter, het Movares-projectteam is voortvarend van start gegaan door het projectteam digitaal duurzaamheidsambities te laten formuleren om te komen tot een gemeenschappelijk beeld omtrent duurzaamheid. In een digitale ambitiewebsessie kon het projectteam stemmen op welke duurzame thema’s ze juist wél of níet extra stappen willen zetten in het project. De thema’s met hoogste ambities zijn vervolgens vertaald naar een afwegingskader om oplossingen te kunnen prioriteren, wat later in het project plaatsvindt.

Koffiezetapparaatverhaal

Bij het koffiezetapparaat in organisaties vindt veel brainstorming en informele besluitvorming plaats. Daarom werd in de ambitiewebsessie een koffiezetapparaatverhaal verteld: wat voor oplossingsrichtingen komen voort uit de duurzame ambities, met wie moet je écht eens praten, wat voor aandachtspunten zijn er en zijn er lessen die je kan leren uit het verleden. “Het koffiezetapparaatverhaal was nuttig, zowel voor het projectteam als Movares.”, vertelt projectleider Mark Keultjes. “We realiseerden ons dat het belangrijk is om een duidelijk kader te krijgen van wethouders en relevante stakeholders tijdig te betrekken. Ook was er volop ideeënvorming, het was nuttig het gesprek met elkaar te voeren.” Niet alleen gaf de ambitiewebsessie een gezamenlijk beeld omtrent duurzaamheid, er is nu ook een duidelijk kader om oplossingen tegen elkaar af te wegen. Mark: “Het gaf het inzicht dat het beter gebruiken van bestaande infrastructuur heel duurzaam is.”