In een 76-urige treinvrije periode van zondag 23 oktober tot woensdagochtend 26 oktober is de laatste fase (stap 80) van de ombouw van het opstel- en behandelterrein voor reizigersmaterieel op station Eindhoven in dienst gesteld.

In het kader van het PHS programma van ProRail is tussen 2020 en 2022 de opstel- en onderhoudscapaciteit voor reizigersmaterieel op emplacement Eindhoven gemoderniseerd en vergroot. Vóór de start van de werkzaamheden in 2019 had emplacement Eindhoven een behandel- en opstelcapaciteit van respectievelijk 124 en 204 bakeenheden. Nu de ombouw klaar is heeft emplacement Eindhoven een behandel- en opstelcapaciteit van respectievelijk 181 en 262 bakeenheden. Na de ombouw voldoen alle behandelsporen ook weer aan de vigerende arbo- en veiligheidsregelgeving van NS en ProRail. De ombouw is in drie fases (M4, M1 en M2) uitgevoerd om ook tijdens de bouw voldoende behandel- en opstelcapaciteit te behouden in Eindhoven. In het voorjaar van 2021 was al de nieuwe module “Fuutlaan” (M4) in dienst gesteld. In het najaar van 2021 is de omgebouwde module “de Tuin” (M1) in dienst gesteld.

​​​​​​​In de Module M2 die nu in dienst is gesteld zijn de vier bestaande sporen met hoge serviceperrons omgebouwd tot drie nieuwe lage servicesporen inclusief bijbehorende servicevoorzieningen. Alhoewel hierdoor in deze module de behandel- en opstelcapaciteit in module M2 per saldo met 13 bakeenheden is verminderd was deze ombouw vanuit Arbo en veiligheidsoverwegingen noodzakelijk om de behandelfunctionaliteit van module 2 op lange termijn te kunnen behouden. Door deze ombouw is nu ook volwaardige technische controle en behandeling van reizigersmaterieel mogelijk in module M2.

Movares heeft onder een raamovereenkomst met ProRail voor PHS Eindhoven volgende werkzaamheden uitgevoerd:

  • Engineering M1 “de Tuin”
  • Realisatiecontract M1 en M4 (in samenwerking met Arcadis die de engineering van M4 heeft verzorgd)
  • Engineering M2
  • Realisatiecontract M2
  • Uitvoeringsbegeleiding en Back Office van alle modules
  • Ontwerpen, Testen en in bedrijf stellen van de treinbeveiligingsinstallatie (voor M4 in samenwerking met Arcadis)

M1 en M4 zijn gebouwd door Dura Vermeer. M2 is gebouwd door VolkerRail.

In de treinvrije periode van 23 tot 26 oktober is met name bovenleidingwerk uitgevoerd in de aansluitgebieden van M2 op het emplacement Eindhoven en is de omgebouwde treinbeveiliging getest en in dienst gesteld. Woensdagochtend zijn de nieuwe sporen met een beperkte uitloop (0,5 uur) in dienst gesteld door vertraging in de bovenleidingwerkzaamheden. Een aantal afrondende bovenleidingwerkzaamheden worden in nog te plannen treinvrije periodes uitgevoerd.