In de Amsterdamse haven is begonnen met de realisatie van de bovenbouw van het nieuwe opstelterrein voor reizigersmaterieel. Maandag 15 november zijn door VolkerRail de eerste heipalen in de grond geslagen die de fundering vormen van de ruimte voor de elektrotechnische installaties. In opdracht van ProRail heeft Movares het ontwerp gemaakt, doen we de contractering en begeleiden we de realisatie van het nieuwe opstelterrein in dit deel van de Amsterdamse haven. In 2023 is hier ruimte voor 110 rijtuigen.

Senior projectmanager/alliantiemanagerkoen.ingels@movares.nl+31 (0)6 - 53 50 58 48

Nieuw opstelterrein

Het nieuwe opstelterrein in Westhaven komt op een onbebouwde strook grond tussen het bestaande goederenopstelterrein Westhaven en de nieuwe Hemweg. Om dit mogelijk te maken moesten de bestaande tankvoorziening inclusief kopsporen van het bestaande goederenemplacement verplaatst worden van de Nieuwe Hemweg naar de Westhavenweg. Deze werkzaamheden zijn al in 2020 uitgevoerd door VolkerRail.

Onderbouw

In de eerste helft van dit jaar is door K_Dekker bouw & infra de onderbouw voor het opstelterrein gerealiseerd: de zandbaan, een kunstwerk over het koelwaterkanaal van de Hemcentrale en een aantal zettingsvrije platen over kruisende kabels en leidingen. In januari 2022 wordt ook de overweg Kabelweg gesaneerd.

Meer vervoer per spoor

Het aantal reizigers en goederen groeit de komende jaren flink. Om die groei mogelijk te maken, zorgt ProRail dat er meer treinen kunnen rijden. De uitbreiding van opstelterrein Westhaven is onderdeel van het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) op het traject Amsterdam-Eindhoven, het programma om de verwachte reizigers- en goederengroei per spoor mogelijk te maken.

Aansluiting

In 2023 wordt het gehele nieuwe opstelterrein in één keer aangesloten op de bestaande sporen. Deze complexe operatie zal worden uitgevoerd tijdens een buitendienststelling van drie weken.