PHS Amsterdam aan Movares gegund

ProRail heeft op 3 februari 2016 het project PHS Amsterdam definitief gegund aan Movares.

De opdracht betreft een grote planstudie voor de sporen nabij en op Amsterdam Centraal.
Er zal een Functioneel Integraal Systeemontwerp (FIS) gemaakt worden voor:

 • Herinrichten Westelijk Eiland
  Beperkte aanpassingen in verband met gewijzigd gebruik en perronverlenging.
 • Vervangen stalen bruggen
  1:1 vervanging van 4 stalen bruggen vanwege einde levensduur.
 • Herinrichten Oostelijk Eiland
  Volledige herinrichting inclusief vervanging vanwege einde levensduur bovenbouw.
 • Vrije Kruising Dijksgracht
  Vrije Kruising Dijksgracht (incl. 2 tailtracks 340m t.b.v. Schipholcorridor en goederenwachtspoor Hlm-Ut).
 • Blokverdichting Amsterdam Centraal – Bijlmer
  Seinverdichting/snelheidsverhoging op het baanvak Amsterdam Centraal – Bijlmer.

Tevens zullen er conditionerende onderzoeken gedaan worden en zal op basis daarvan een MER/(O)TB opgesteld worden voor het gebied van Amsterdam Centraal tot aan de brug over het Amsterdam Rijnkanaal bij Maarsen. Een ruim gebied als gevolg van de verwachte intensivering van het treinverkeer.