Overbelasting door opladen elektrische auto’s oplosbaar

Hoe zorgen we ervoor dat het opladen van steeds meer elektrische auto’s geen problemen veroorzaakt in het elektriciteitsnet? Advies- en ingenieursbureau Movares onderzocht voor Netbeheer Nederland welke strategie met betrekking tot deze problematiek het meest geschikt is. De conclusie: slimme oplaadpunten zijn cruciaal om elektrisch rijden te faciliteren, maar minstens zo belangrijk zijn maatregelen die het gedrag van de consument beïnvloeden.

We gaan met z’n allen steeds meer elektriciteit gebruiken. Daarnaast stijgt het aantal elektrische auto’s substantieel. Waren het er in december 2012 nog zo’n 7000, in 2030 is het aantal naar verwachting gestegen tot 1,2 miljoen. Dit komt neer op zo’n 13% van het Nederlandse wagenpark. Het opladen van al deze elektrische voertuigen gebeurt vooral in piekperiodes: ’s ochtends tussen 8 en 9 en ’s avonds tussen 18 en 19 u gaan de stekkers in het stopcontact. Dit opladen zorgt voor een extra belasting van het elektriciteitsnet, waarbij mogelijk in de toekomst netproblemen kunnen optreden.

Uit het onderzoek komt naar voren dat inpassing van de elektrische auto’s op korte termijn geen grote problemen in de netten veroorzaakt. De netten in Nederland bieden doorgaans voldoende capaciteit. Pas op langere termijn kunnen er netproblemen ontstaan, zoals overbelasting van netdelen. ‘Stilzitten is dus geen optie’, aldus Rik Luiten van Movares. ‘Als de netbeheerders preventief maatregelen treffen kan de overbelasting goed voorkomen worden.’

In het rapport voor Netbeheer Nederland adviseert Movares om op vier gebieden concrete ervaringen op te doen. Luiten: ‘Het gaat hierbij niet alleen om technische zaken. Het is belangrijk om zowel het bedrijfsleven als de consument nadrukkelijk te betrekken bij nadere invulling van deze gebieden.’ Als eerste maatregelen staat in het rapport genoemd dat een landelijk systeem moet worden opgezet om de oplaadpalen ‘slim’ aan te sturen. Het tweede advies betreft het beperken van netkosten door de locaties van oplaadpunten beter aan te laten sluiten bij de lokale situatie. Het stimuleren door middel van prijsprikkels is de derde maatregel. Tenslotte wordt geadviseerd om naar de wettelijke regulering voor oplaadpalen te kijken en dan met name het introduceren van een aparte aansluitcategorie.