Optimaal ontwerp JIC-gebouw met BIM

Dinsdagmiddag 22 november 2016 opent Koning Willem-Alexander het Joint Inspection Center (JIC) op Amsterdam Airport Schiphol. In het JIC-gebouw worden goederen die via Schiphol de buitengrens van de EU overschrijden sneller, veiliger en efficiënter gecontroleerd. Advies- en ingenieursbureau Movares leverde in samenwerking met JHK Architecten het integrale ontwerp, inclusief de constructie en installaties voor alle projectfasen: VO, DO, bestek en detaillering. Het integrale ontwerp is gemaakt met behulp van BIM (Bouw Informatie Model).

Op Schiphol wordt het vrachtverkeer gescand op inhoud alvorens het in- en uitgevoerd mag worden. Om de groeiende vraag aan scans van vracht op te vangen en het controleproces te optimaliseren heeft de Rijksvastgoedbedrijf opdracht gegeven voor het project Schiphol SmartGate Cargo (SSGC). Onderdeel van dit project is het nieuwe JIC-gebouw met een vloeroppervlak van 6.300 m². Hier komen alle processen en logistieke stromen samen die van belang zijn voor het controleproces dat moet uitblinken in efficiëntie en effectiviteit. Binnen het gebouw bevinden zich onder andere een expeditievloer, een scanhal, opslag- en onderzoeksruimten, stalling voor voertuigen, kantoren en een opleidingscentrum.

BIM
In samenwerking met JHK Architecten ontwikkelde Movares het integrale ontwerp voor dit innovatieve project. Het ontwerp is gemaakt in een Bouw Informatie Model (BIM) waarin 3D-ontwerpen van Bouwkunde, Constructies en Installaties geïntegreerd zijn in één model. De kans op bouwfouten is met BIM aanzienlijk kleiner.

Publiek-private samenwerking
Het programma Schiphol SmartGate Cargo is een gezamenlijk initiatief van de Douane, Amsterdam Airport Schiphol (AAS), Air Cargo Netherlands (ACN) en KLM Cargo. Het is een van de eerste internationale publiek-private samenwerkingsprojecten in de luchtvrachtsector. Movares, JHK Architecten en specialisten van de Rijksvastgoedbedrijf, B/CFD (Belastingdienst/Centrum voor Facilitaire Dienstverlening) en de Douane werkten intensief samen binnen dit project.

Joint Inspection Centre - Schipol Smartgate, JHK ArchitectenJoint Inspection Centre - Schipol Smartgate, JHK Architecten