Opleiding ‘beleidsmedewerker verkeer & vervoer’

Een transitie naar duurzamere vormen van vervoer is nodig en onafwendbaar om de bereikbaarheid betaalbaar te houden en de impact op het leefmilieu en klimaat te beperken. Uw rol en verantwoordelijkheden als regisseur op het terrein van verkeer en vervoer nemen toe. Samen met uw partners moet u komen tot een verkeers- en vervoersplan dat leidt tot duurzaam, vitaal én veilig verkeer en vervoer in uw gemeente.
Bent u goed voorbereid om deze taak op u te nemen? Om optimaal resultaat binnen uw gemeente te behalen is uw actuele kennis van cruciaal belang. U moet voldoen aan hoge eisen als beleidsmedewerker Verkeer en Vervoer. Ontwikkel uzelf in 8 dagen tot allround verkeerskundige.

Movares levert, inmiddels voor de vijfde keer, een bijdrage aan deze opleiding.

Als relatie van Movares kunt u met een korting van 10% op de deelnameprijs deelnemen aan de cursus ‘Beleidsmedewerker verkeer en vervoer’. Als u gebruik wilt maken van de kortingsactie kunt u contact opnemen met Nancy Kager, opleidingsadviseur van deze cursus, (n.kager@sbo.nl, 040-2972774) en de code MOVARES vermelden.

Cursusdagen: 6 en 13 oktober, 2, 10, 17 en 24 november, 1 en 8 december 2016.

Lees meer over deze opleiding op:
http://www.bouw-instituut.nl/bouw/beleidsmedewerker-verkeer-vervoer/?gclid=CNWoudqrgcsCFUnnwgod1i0LCw

Na deze opleiding kunt u:

 • Een integraal verkeers- en vervoersplan opstellen voor uw gemeente
 • Aan de slag met handvatten voor een optimale invulling van de regierol op verkeer en vervoer
 • Integraal samenwerken met partners binnen en buiten de gemeentegrenzen rond landelijk, provinciaal en regionaal beleid
 • Adviseren in een politiek-bestuurlijke omgeving
 • Een lokaal samenwerkingsverband opzetten en sturen
 • Inspraak van burgers organiseren rond infrastructurele projecten

U gaat naar huis met:

 • Handvatten voor het opstellen van een integraal verkeers- en vervoersplan voor uw gemeente
 • Antwoorden op al uw vragen gegeven door ervaringsdeskundigen
 • Verschillende praktijkcases en interactieve opdrachten door gastdocenten uit het werkveld
 • Diverse checklisten, modellen en casus, zodat u direct in uw eigen praktijk aan de slag kunt
 • Een certificaat van deelname
 • Toegang tot de online leeromgeving, waar u contact kunt onderhouden met uw vakgenoten