Opening van de nieuwe proeftuin WaterStraat

U bent van harte uitgenodigd om op 16 mei de eerste innovaties te bewonderen in proeftuin WaterStraat, dé testlocatie voor experimenten, onderzoek en demonstraties van producten om beter om te gaan met hevige regenbuien in de stad. U bent in goed gezelschap: deltacommissaris Wim Kuijken en dijkgraaf Michiel van Haersma Buma (Hoogheemraadschap van Delfland) zullen de WaterStraat op feestelijke wijze in gebruik nemen. Laat u, na hun inspirerende aftrap, verrassen door demonstraties van innovatieve startups en ontmoet vele ondernemers, overheden en experts uit de watersector.
Een van de innovaties is de Rainroad, het innovatieve ontwerp ter voorkoming van wateroverlast in stedelijke gebieden van Movares.

Programma en locatie

12.00   Inhoudelijke themasessies (optioneel)
14.30   Inloop en ontvangst
15.00   Opening WaterStraat en demonstraties
16.15   Afsluiting en borrel

Locatie: The Green Village, Van Den Broekweg 4, Delft