Opdracht raamovereenkomst Zuiderzeeland

Waterschap Zuiderzeeland heeft, na een uitgebreide marktconsultatie, een raamovereenkomst aanbesteed namens nog vier waterschappen: waterschap Drents Overijsselse Delta, waterschap Rijn en IJssel, waterschap Vallei en Veluwe en waterschap Vechtstromen. Movares Water heeft aangeboden op het perceel Technische Adviesdiensten en ook gewonnen. Voor de komende jaren is Movares daarom partij voor deze vijf waterschappen, met een beheergebied van maar liefst 10.250kmĀ², voor advisering en engineering op het gebied van watergerelateerde projecten.