Opdracht Movares voor opstellen regionaal OV toekomstbeeld 2040

Het bestuurlijk Platform Mobiliteit van de Metropoolregio Amsterdam (MRA) heeft advies- en ingenieursbureau Movares en Andersson Elffers Felix (AEF), adviesbureau voor maatschappelijke vraagstukken,  opdracht verstrekt voor het opstellen van het regionaal OV toekomstbeeld 2040.

Het Platform Mobiliteit van de Metropoolregio Amsterdam bestaat uit bestuurders van de provincies Noord-Holland en Flevoland, de steden Amsterdam en Almere en de Vervoerregio Amsterdam. Zij werken op regionaal niveau samen om de bereikbaarheid van de economische centra van de Metropoolregio Amsterdam te verbeteren. Een goede afstemming van het spoor met ruimtelijke en economische ontwikkelingen als ook de rest van het openbaar vervoernetwerk draagt daar aan bij.

Movares en AEF gaan samen aan de slag om een gedragen en realistisch toekomstbeeld op het totale openbaar vervoersnetwerk op te stellen. Het gaat dan om een aantrekkelijk openbaar vervoerssysteem van deur-tot-deur, dat aansluit bij de wensen van de toekomstige reizigers in Noord-Holland en Flevoland. Uiteraard wordt hiervoor ook de door Movares ontwikkelde ‘Verbindingswijzer‘ gebruikt, een bereikbaarheidstool die snel en overzichtelijk toont hoe goed de multimodale bereikbaarheid is van elke willekeurige plek in Nederland.

Een spannende opgave met veel verschillende stakeholders en verschillende ontwikkelingen. Zo groeit Amsterdam bijna uit zijn voegen, terwijl de Kop van Noord-Holland en delen van Flevoland te maken krijgen/hebben met krimp. Daarnaast is een toekomstbeeld altijd spannend; wie weet wat we over 22 jaar allemaal kunnen!