Opdracht Movares volledige engineering project Stamlijn Oss-Elzenburg

Movares is door BAM Rail B.V. gecontracteerd om de volledige engineering te verrichten ten behoeve van het project ‘Stamlijn Oss-Elzenburg’. Eind vorig jaar zijn de voorbereidingen begonnen. De uitvoering wordt in twee TVP’s gerealiseerd. (juli 2014/1e kwartaal 2015). Movares verricht voor BAM het gehele ontwerprekening binnen Systeem Engineering, namelijk Baan en Spoorwegbouw, Geotechniek, Beveiliging, Bovenleiding en E & W Installaties. Omdat Movares al deze disciplines onder een dak hebben verzorgen wij dat integraal.

De stamlijn Oss – Elzenburg is aangelegd in 1979 en heeft tot in de jaren negentig van de vorige eeuw, zij het met pieken en dalen regelmatig vervoer gehad. In 2009 is na jaren van onbruik het vervoer naar Oss – Elzenburg weer opgestart middels het vervoer van maïs naar Agrifirm en de Osse Overslag Centrale. Er rijden sindsdien gemiddeld één à twee maïstreinen per week, die aankomen op en vertrekken van het emplacement Oss. Het vervoer van deze treinen op de stamlijn wordt voornamelijk verzorgd door HSL Logistik. Op het (eigen) terrein van de Ossé Overslag Centrale (OOC) zijn in 2009 twee sporen van 150 m1 gerealiseerd. Deze zijn al gebruikt voor het vervoer van maïs, bietenpulp en houtsnippers.

Het huidige verkeer van twee treinen per week kan goed met de huidige infra worden afgehandeld. De verladers verwachten echter te groeien van twee treinen per week naar maximaal twee treinen per dag. De huidige infra kan deze groei niet faciliteren. Op basis van deze gegevens is in het verleden de alternatieven studie een logistiek plan opgesteld. Op basis van dit plan is in de variantenstudie een FIS opgesteld waarin onderzocht is welke mogelijkheden er zijn om de infra dusdanig aan te passen dat de verwachte groei gefaciliteerd wordt. De varianten studie (FIS) is vervolgens uitgewerkt tot een referentieontwerp.

Het Systeem: ‘Oss-Elzenburg, Capaciteitsverruiming’, waarmee emplacement Oss, emplacement Oss-Elzenburg, de Waalkade en de stamlijn van Oss Centrum naar Oss Elzenburg dusdanig uitgebreid zijn dat de geprognosticeerde goederenstromen van twee treinen per dag gefaciliteerd wordt, met daarin inbegrepen alle deelobjecten die gerealiseerd of aangepast dienen te zijn als gevolg hiervan. Er kunnen straks niet alleen meer treinen op het traject rijden, maar ze kunnen er ook sneller rijden, 40 kilometer per uur. De treinen zijn 600 meter lang. Daarbij zorgen we ervoor dat het vervoer en het verkeer in de omgeving veilig blijft:
• een spoor van 50 meter op het emplacement Oss Centrum nabij de Molenweg
• een nieuw spoor vanaf het emplacement Oss Elzenburg in noordelijke richting, voor aansluiting van de verladers in Elzenburg.
• een extra opstelspoor van 700 meter op Oss Elzenburg, met een nieuwe overweg ter kruising van de Merwedestraat
• de boog in het spoor wordt verruimd naar een boogstraal van 150 meter
• bij elke bestaande overweg dienen aanvullende beveiligingsmaatregelen worden genomen; want meer treinen betekent ook dat de overwegen vaker dicht zullen gaan