Opdracht Machineveiligheid Noord-Holland

Deze opdracht werd in concurrentie verworven. Doorslaggevend was de door Movares ontwikkelde pragmatische aanpak. Hierbij gaan we zoveel mogelijk uit van de specifieke situatie en onze filosofie dat wat goed is niet vervangen hoeft te worden.

De Provincie Noord-Holland wil graag haar beweegbare kunstwerken laten voldoen aan de Machinerichtlijn. Zij heeft een inventarisatie gemaakt van alle te nemen maatregelen per kunstwerk. Daaruit is gebleken dat er grote investeringen nodig zijn. Om de uitvoering financieel, logistiek en praktisch haalbaar te maken moeten de maatregelen uitgezet worden in de tijd. Daarom heeft de Provincie een uitvraag gedaan voor advies over de fasering van de uitvoering van de maatregelen. Deze adviezen moeten voorzien worden van onderbouwing, zodat de Provincie een goede keuze kan maken. Het plan van Aanpak dat Movares hierbij schreef sloot het beste aan bij de wensen van de Provincie.

Meer informatie bij: Jacques Montijn