Opdracht kennisbijeenkomsten Rijkswaterstaat

Movares heeft van Dienst WVL (Water, Verkeer en Leefomgeving) van Rijkswaterstaat opdracht gekregen om de komende jaren circa dertig kennisbijeenkomsten te organiseren op het gebied van Verkenningen en Planuitwerking, MER en de Kaderrichtlijn Water. De bijeenkomsten worden georganiseerd voor medewerkers van Rijkswaterstaat, het Ministerie Infrastructuur & Milieu en van decentrale overheden. Met deze opdracht zet Movares haar expertise over planstudies in om de samenwerking met haar opdrachtgevers te versterken en samen continu te leren van actuele ervaringen in projecten en over de gevolgen van nieuwe regelgeving. De eerste bijeenkomsten zijn inmiddels gepland. Eind juni 2016 staat de implementatie van duurzaamheid in de verkenningen en planuitwerking centraal. Begin juli is de eerste bijeenkomst over de Kaderrichtlijn Water.