Opdracht bediencentrale Tilburg

Rijkswaterstaat heeft Movares opdracht gegeven voor het voorbereiden van een nieuw meerjarig onderhoudscontract voor de bediencentrale Tilburg en het helpen bij de aanbesteding van dit onderhoudscontract.

In de regio Zuid-Nederland is Rijkswaterstaat verantwoordelijk voor het Elektrotechnische & Werktuigbouwkundige c.q. Industriële Automatisering onderhoud aan de bediencentrales in Tilburg en Maasbracht inclusief de circa zestig daarop aangesloten sluizen en bruggen. Naast deze beheer- en onderhoudsopgave heeft het project de opdracht om activiteiten uit te voeren die gericht zijn op de verdere modernisering van installaties en aandrijvingen van de objecten en de verdere centralisatie en modernisering van de bediening op afstand. Dit betekent onder andere dat alle geografische objecten van de Noord-Brabantse en Midden-Limburgse kanalen op afstand worden bediend vanuit de Nautische Centrale Tilburg. De centrale bedieningen in Oosterhout, Schijndel en Helmond worden ontmanteld als centrale bediening. Daarnaast moet elk geografisch object tevens lokaal bedienbaar zijn. De vervanging van de bediening en de besturing van de objecten leiden er in de visie van Rijkswaterstaat toe dat de bruggen en sluizen als nieuwe machines beschouwd dienen te worden en daarmee aan de machinerichtlijn moeten voldoen.

Kosteneffectief, efficiënt en toekomstvast
Movares gaat voor de objecten risicobeoordelingen uitvoeren en analyseren welke maatregelen uitgevoerd moeten worden om deze objecten kosteneffectief, efficiënt en toekomstvast te laten voldoen aan de Machine Richtlijn. Ook de kaders en eisen met betrekking tot Cyber Security en Industriële Automatisering worden integraal betrokken bij het bepalen van de maatregelen. Deze maatregelen vertaalt Movares daarna naar vier scenario’s. Vervolgens vertaalt Movares het gekozen scenario naar vraagspecificatie-eisen. Ook tijdens het aanbestedingstraject en tijdens de transitiefase ondersteunt Movares Rijkswaterstaat. Movares laat zich bij deze opdracht ondersteunen door KienIA op het gebied van Industriële Automatisering en VKA voor Cyber Security.
Het project loopt van juli 2017 t/m eind 2019.