Op weg naar groene stroom – Tivoli Vredenburg Utrecht

Een avond over zonne- en windenergie, CO2-opslag, innovatie, verschillende belangen en politieke wil.

In 2015 sloten meer dan 100 landen het Akkoord van Parijs. Het doel? Het beperken van de opwarming van de aarde en het stoppen van de broeikasuitstoot vanaf 2050. In Nederland onderhandelen vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven, de non-profitsector en overheden over het Klimaatakkoord. Hoe zorgen we ervoor dat onze uitstoot in 2030 gehalveerd is, om in 2050 ‘Parijs’ te halen? Op 8 oktober zoomen we in op één van de grootste uitdagingen van deze doelstelling: een CO2-neutrale energieproductie.

– Hoe groot is de kans dat onze elektriciteitsvoorziening anno 2050 volledig CO2-neutraal is?
– Wat zijn de (technische) mogelijkheden voor het opwekken met wind en zon – en de beperkingen?
– En mochten we langer gebruik moeten maken van kolen en gascentrales, hoe kunnen we deze uitstoot zo neutraal mogelijk maken?

Tot slot bespreken we de stand van zaken aan de onderhandeltafel: wat gaat er op korte termijn voor ons veranderen? En welke nieuwe maatregelen kunnen we verwachten als het Klimaatakkoord vanaf januari 2019 in werking treedt?

Met:
Line van Kesteren (Klimaat- en Energie Koepel)
Olof van der Gaag (Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie)
Frank van Rijnsoever (Copernicus Instituut, Utrecht University)
Carla Vosmaer (Movares)

Meer info en tickets