Ontsluiting Bio Science Park DO gereed

In opdracht van Heijmans Infra verzorgt Movares de civiele ontwerpwerkzaamheden – Voorlopig ontwerp (VO), Definitief Ontwerp (DO) en Uitvoerend ontwerp (UO) – voor het project Ontsluiting Bio Science Park.

De ontwerpwerkzaamheden betreffen onder andere een nieuwe tunnel in de Plesmanlaan. Bijzonder aan deze tunnel is de grote breedte. Om landschappelijke reden is gekozen voor een ruime tunnel met een 5 meter brede middenberm en schuine zijwanden. Samen met de 2 x 2 rijstroken geeft dit een inwendige breedte van 20 meter. De kruisende Haagsche Schouwweg overbrugt de tunnelbak van de Plesmanlaan via een voorgespannen dek met een overspanning van 22 meter, de dikte van dit dek is slechts 0,70 meter.

Een ander onderdeel van het project is een nieuwe fietstunnel. Deze tunnel onder de Dr. Lelylaan is eveneens bijzonder vormgegeven, want deze is in 2 richtingen gekromd en voorzien van schuine wanden. Mede hierom zijn beide kunstwerken volledig 3D uitgewerkt.
Inmiddels is het DO opgeleverd en zijn wij volop bezig met het UO, zodat Heijmans na de vakantie met de uitvoering kan starten.