Alle scholen en universiteiten zijn inmiddels weer open. Het Utrecht Science Park (USP) is het grootste Science park van Nederland met zowel de Universiteit Utrecht als de Hogeschool Utrecht. Op het Utrecht Science Park hebben we met de Universiteit Utrecht spin-off uCrowds gewerkt aan het bereikbaar houden van het gebied tijdens corona. We hebben geadviseerd hoeveel reizigers, op welke tijdstippen en met welke vervoerswijzen (auto, OV, fiets) dagelijks van/naar het USP kunnen reizen, met inachtneming van de 1,5 meter-afstandsregel. Ongeveer 40% van het fietsverkeer van het ‘oude normaal’  leidt niet tot veiligheids- en bereikbaarheidsproblemen; een aantal waar we momenteel nog niet op uitkomen, omdat de gebouwen nog niet volledig open zijn.  Een van de aanbevelingen is om vervolgonderzoek te verrichten naar de loopstromen in en rondom de gebouwen middels monitoring en het kwantitatief toetsen van de maatregelen op effectiviteit.