In opdracht van de Topsector Logistiek onderzoekt Movares op dit moment hoe gemeenten het beste geholpen kunnen worden met de organisatie en aanbesteding van het transport van huishoudelijk restafval over het water.

De modale shift stimuleren

De transport en logistieke sector speelt een belangrijke rol in het terugdringen van CO2 uitstoot en andere emissies. Het stimuleren van de modale shift (de verandering van vervoerswijze) van vrachtwagen naar binnenvaartschip kan een significante bijdrage leveren aan deze doelstelling. Dit biedt namelijk meerdere voordelen. Eén hiervan is de verlaging van uitstoot door het inzetten van een binnenvaartschip in plaats van vele vrachtwagens.

Movares ontzorgt gemeenten

Om gemeenten te helpen met deze verandering stellen wij in samenwerking met hen en diverse afvalverwerkers een handreiking op voor gemeenteambtenaren. Deze bevat ‘best practices’ en handvatten voor de modale shift van afvaltransport over water. De handreiking moet gemeenten gaan helpen de modale shift te maken en de daaronder liggende duurzaamheidsdoelstellingen te bereiken.

De afgelopen periode hebben we met stakeholders gesproken om te achterhalen waar hun behoefte ligt, wat de drempel is, wat de randvoorwaarden zijn en wat de handvatten moeten zijn om gemeenten te ontzorgen. Om zeker te weten dat we de juiste snaar raken, organiseren we op 26 januari 2023 een validatiesessie om de concept handreiking te toetsen.

Draag bij aan de modale shift

Via deze weg doen we een oproep! Wij zijn op zoek naar gemeenten die een bijdragewillen leveren aan de validatiesessie. Ben jij benieuwd hoe je als gemeente meer kunt inzetten op het vervoer van huishoudelijk restafval, vanuit de gemeente naar de afvalenergiecentrale, over het water? Meld je dan aan voor de validatiesessie door te mailen naar Diederik Bredero.