Onderdoorgang De Hoven N345 Zutphen

Movares heeft opdracht gekregen voor de realisatie van de onderdoorgang De Hoven in de nieuwe rondweg N345 nabij Zutphen. In opdracht van de aannemerscombinatie Onderspoor is Movares gevraagd de engineering, van definitief ontwerp ten met uiteindelijk ontwerp, uit te voeren voor dit project.

De rondweg zal zowel de doorstroming verbeteren op de N345, alsmede de leefbaarheid in De Hoven en de regionale bereikbaarheid verbeteren.
De vormgevingsvisie van de provincie Gelderland is door Movares op een dusdanige wijze ingevuld, dat de welstandcommissie uitermate content is met de gepresenteerde oplossing.

Voor dit project uit de Tunnelalliantie is ProRail de opdrachtgever met de provincie Gelderland als belangrijkste stakeholder.

Voor meer informatie: Wim Freriks, tel. 06 51624429.