Ombouw emplacement Enschede

Omdraaien rollen succesvol bij vervanging beveiligingsinstallatie

Woensdagochtend 17 april was een mijlpaal voor het project Ombouw Emplacement Enschede: het inhijsen van de technische ruimte voor de beveiligingsinstallatie. Het is de behuizing van de VPI, die op 28 juni door Movares aan ProRail wordt opgeleverd.

Emplacement Enschede ondergaat in 2013 een grootscheepse verbouwing in het kader van een landelijk vervangingsprogramma. Eind juni starten de werkzaamheden voor het vernieuwen van de sporen en bovenleidingen van het gehele emplacement. Voor die tijd moeten de beveiligingsinstallaties vervangen zijn. “Een complexe klus waarin samenwerking het sleutelwoord is”, zegt contract- en projectmanager Gerard Westmeijer van Movares. “Waar normaal gesproken de aannemer bij Design & Construct de leiding heeft, is dat nu het ingenieursbureau.”

Omgedraaide rollen
Westmeijer: Wij zijn hoofdaannemer en dat is ongebruikelijk. Deze constructie heeft als doel Movares een voortrekkersrol en verantwoordelijkheid te geven, zodat opdrachtgever ProRail de beste garantie heeft op een goed product en de reiziger minimale overlast. De vernieuwing moet voor eind juni gerealiseerd zijn en de installaties moeten dan voldoen aan alle eisen. ProRail wil hierin geen risico nemen. Om die reden zijn de rollen omgedraaid en ligt de verantwoordelijkheid daar waar ie het beste past.”

Positieve ervaringen
Samenwerking tussen alle partijen is dus cruciaal. Westmeijer: “Dat kan alleen als je vertrouwen in elkaar hebt en sneI kunt schakelen. We hebben gekozen voor installatiebedrijf lmtech en systeemleverancier Alstom. Toetsingsbureau Railcert is betrokken bij het verificatie en validatieproces. Het project loopt op rolletjes.”

Onderscheidend
Ook onderaannemer André Landzaat, bedrijfsleider bij lmtech Traffic & lnfra, is positief over deze manier van werken.”ProRail moet zeer zeker doorgaan op de ingeslagen weg. Deze biedt voor alle partijen de ruimte om onderscheidend te zijn. lnnovatie, creativiteit en optimale samenwerking tussen bedenkers en realisators komen immers beter tot hun recht.”

lnformatie: Gerard Westmeijer, tel. 06 53 52 75 46.