Nieuwe reizigerstunnel station Gorinchem

Station Gorinchem krijgt een nieuwe reizigerstunnel. ProRail gaf aan Movares opdracht om het beeldkwaliteitsplan bij het ontwerp te maken. In het kader van de programma’s ‘Toegankelijkheid’ (van liften en hellingbanen) en ‘P76+’ (het op de juiste hoogte brengen van het bestaande zijperron) moet een nieuwe perrontunnel, een nieuw zijperron en een overkapping over de entree van de nieuwe perrontunnel worden gerealiseerd.

Het project bevindt zich in de fase waarin het ontwerp verder uitgewerkt wordt en een aanbestedingsdossier wordt gemaakt zodat ProRail de uitvoering van dit project kan aanbesteden. Movares brengt voor deze opdracht diverse disciplines in: onder andere baan- en spoorwegbouw, kabels & leidingen, (lift-)installaties, constructies, architectuur en ook milieu, conditionering, geotechniek en bouwkosten.

Aanleiding van het project
De gemeente Gorinchem wil de kwaliteit van de interwijkverbinding van de tunnel bij het station verbeteren en een representatieve entree naar de stad creëren. De gemeente heeft ProRail verzocht om een nadere planuitwerking van de voorkeursvariant waarin de wens is gecombineerd met de opgave van ProRail voor het verbeteren van de bereikbaarheid van de perrons in het kader van het programma Toegankelijkheid.

Huidige situatie
Het treinstation Gorinchem beschikt over een middenperron en een zijperron en bevindt zich op de MerwedeLingeLijn. Het middenperron is slechts toegankelijk door gebruik te maken van de bestaande tunnel. Liften en/of hellingbanen ontbreken waardoor het voor reizigers met een motorische beperking niet mogelijk is om van deze tunnel gebruik te maken als verbinding tussen het perron en de weerszijden van het station.

Gewenste situatie
Het realiseren van een nieuwe reizigerstunnel op station Gorinchem waarbij de bereikbaarheid van en op de perrons voor reizigers met een motorische beperking wordt verbeterd, de kwaliteit van de reizigerstunnel wordt verbeterd op de aspecten herkenbaarheid, vindbaarheid en openheid en een representatieve entree naar de stad wordt gecreëerd, zoals verwoordt in de voorkeursvariant.

Concreet betekent dit:
• het realiseren van een nieuwe perrontunnel
• het realiseren van een nieuwe overkapping over de entree van de nieuwe perrontunnel
• het realiseren van een nieuw zijperron
• het realiseren van hellingbanen en trappen
• het realiseren van een liftschacht inclusief installatie
• de sloop van het bestaande middenperron inclusief overkapping

Prettig Wachten
In het kader van het programma Prettig Wachten was Movares samen met interieurarchitectenbureau Hollandse Nieuwe betrokken bij de verbouwing van de stationshal van Gorinchem en werd daar een mooie en prettige verblijfsruimte gemaakt. Dit project werd een paar jaar geleden uitgevoerd.