Tikkende en bonkende geluiden. Die waren begin mei dit jaar te horen in de machinekamer van één van de torens van de Calandbrug. VolkerRail (de huidige onderhoudsaannemer van de brug) heeft toen direct contact opgenomen met Movares. De geluiden bleken afkomstig van één van de lagers van de omloopwielen. Wegens het risico op het vastlopen van de lager heeft Movares geadviseerd de brug niet meer te bewegen. Die avond besluiten ProRail en Rijkswaterstaat dat het scheepvaartverkeer naar de Britanniëhaven voorrang krijgt boven het landverkeer; de brug wordt opengezet op 45 meter hoogte. Dit markeerde het begin van een enorme reparatieklus waarvan het einde nu in zicht is!

Meerdere lagers in meer of mindere mate beschadigd

Deskundigen van Movares, Hollandia Services en ProRail hebben de brug en de ‘torens’, met daarin de omloopwielen en lagers, grondig geïnspecteerd. Meerdere lagers van diverse omloopwielen bleken in meer of mindere mate beschadigd. De vermoedens dat een reparatie moeilijk en tijdrovend zou zijn werden helaas bevestigd. Toen eenmaal bekend was waar het probleem zich bevond is een projectteam direct aan de slag gegaan. Er is gekeken wat nodig is om de brug zo snel mogelijk te repareren terwijl hij  ‘open staat’, wat de reparatie veel complexer maakt. Er zijn lagers besteld die op voorraad lagen én leveringsafspraken gemaakt over nog te produceren lagers.

Movares neemt voortouw in reparatieproces

Direct na de constatering van het defect hebben wij contact gelegd met ProRail, de beheerder van de brug en met aannemer Hollandia. Movares krijgt de algemene technische leiding en begeleidt al de werktuigbouwkundige ontwerpaspecten, toetst de staalconstructies en leidt de buiten- en ingebruikname van de installaties. Daarnaast nemen wij ook de volledige uitvoeringsbegeleiding op ons. ProRail levert het projectteam en pakt daarmee het omgevingsmanagement op.

Complexe reparatie met veel uitdagingen

Toen de omvang van de opgave bekend werd is ervoor gekozen om direct álle lagers te vervangen. Op die manier hoeft de brug op een later moment niet nog een keer buiten werking gesteld te worden. Normaal gesproken kennen dergelijke omvangrijke projecten maanden voorbereidingstijd, nu moest direct worden gestart. De grootste uitdaging was dat hierdoor alles fases van het project parallel liepen. Om dit te doen slagen werken we in een bouwteam constructie waarin opdrachtgever, aannemers en adviesbureau samenwerken. Een andere grote uitdaging was dat de brug niet ontworpen is om reparaties in open stand uit te voeren. Dit betekende dat er ook hulptorens moesten worden opgebouwd onder het beweegbare deel van de brug, dat zo’n 1200 ton weegt! Ook de contragewichten moesten worden opgetild en dat is niet eenvoudig in de krappe torens.

Voorspoedige operatie

Door de inzet en de samenwerking van alle partijen loopt het werk zeer voorspoedig. De sfeer is goed en de inzet is hoog. Volgens de planning, opgesteld door Hollandia, is de brug eind januari 2023 weer volledig operationeel. En dat lijkt te gaan lukken! In november zijn alle lagers weer teruggeplaatst, zijn we de hulptorens weer gaan ontmantelen en zijn we begonnen aan het indienststellen van de brug.