Mooi nieuws: de Rotterdamsebaan is officieel in gebruik genomen. Na de feestelijke opening op vrijdag 5 februari door minister Cora van Nieuwenhuizen en wethouder Anne Mulder zijn de Rotterdamsebaan en de nieuwe Victory Boogie Woogietunnel nu helemaal klaar voor gebruik.

De Rotterdamsebaan tussen knooppunt Ypenburg en de Centrumring moet ervoor zorgen dat Den Haag en de Haagse regio nu en in de toekomst goed bereikbaar zijn. De nieuwe route biedt een uitkomst voor verkeer van en naar Rotterdam, Delft en Ypenburg.

Duurzame Victory Boogie Woogietunnel

Bijzonder is de Victory Boogie Woogietunnel, een dubbelbuizige boortunnel met 2×2 rijstroken. De tunnel is vernoemd naar het laatste schilderij van Mondriaan, de Victory Boogiewoogie dat te zien is in het Haagse Kunstmuseum. Een van de meest opvallende maatregelen om energie te besparen, is het grote dak van 450 zonnepanelen bovenop het dienstgebouw bij de ingang van de tunnel. De zonnepanelen leveren energie voor de bediencentrale en een systeem dat een deel van de uitstoot van fijnstof uit de tunnel bij de tunneluitgangen afvangt. Hiermee is de Victory Boogie Woogietunnel de meest duurzame tunnel van Europa.

Specifieke kennis van Movares op het gebied van civiele techniek, vormgeving en installaties

We zijn al sinds 2009 betrokken bij dit stedelijke project met een weg, een verdiepte ligging én een dubbelbuizige boortunnel die heel uiteenlopende gebieden doorkruisen. In 2014 leverden we het integrale ontwerp van de Rotterdamsebaan, de gemeente Den Haag verstrekte ons aansluitend een opdracht voor de realisatiefase. Als combinatie Movares-Arthe leverden we alle ingenieursdiensten op het gebied van civiele techniek (waaronder een boortunnel in zachte bodem), wegontwerp, geotechniek, spoorontwerp (tram), hydrologie, vormgeving en (tunnel)technische installaties. We waren de technische vraagbaak, maakten onderdeel uit van het bouwmanagement en leverden meer dan 10 jaar adviezen, ontwerpen en toetsingen binnen dit uitdagende project.