Nieuwe brancherichtlijn WOT op 1 juni van kracht

Voor het ontwerpen van een werkplekonttrekkingstekening (WOT) geldt per 1 juni 2016 een nieuwe brancherichtlijn.

De werkplekbeveiliger van de opdrachtnemer maakt op basis van de WBI een werkplekonttrekkingstekening (WOT). Dit is een visualisatie van de buitendienststelling (=werkplekken) en de eventuele werklocaties. In de nieuwe brancherichtlijn worden de minimale eisen beschreven waaraan de WOT moet voldoen. Daarnaast wordt een toelichting gegeven over mogelijkheden om de WOT te gebruiken voor de beeldinstructie behorend bij de VTI.
De actuele spoorse regelgeving en brancherichtlijnen vind je op railalert.nl.

Brief Railalert Aangepaste regelgeving per 1 juni

BR Werkplekonttrekkingstekening versie 1.0