Netwerkbijeenkomst ‘Veiligheid in de keten’

Meer ambassadeurschap

Op 11 februari kwamen ingenieursbureaus, spooraannemers en ProRailers samen bij Movares voor het thema ‘Hoe word ik ambassadeur van de veiligheid’. Deze branchebrede bijeenkomst was door ProRail NO geïnitieerd en georganiseerd door de werkgroep ‘Veiligheid in de keten’, waar Movares deel van uitmaakt. Gastsprekers uit de luchtvaart en van de fabrikant van de Life Saver Game gaven hun visie op het onderwerp ‘Veiligheid in de keten’. De deelnemers moesten ook zelf aan de slag voor de ontwikkeling van een nieuw level voor het Life Savers Game van ProRail.

Het doel van deze middag was samen van gedachten te wisselen hoe het veiligheidsbewustzijn in de branche te verhogen en verder uit te dragen. De deelnemers gingen na het plenaire gedeelte in groepjes uiteen om in een workshop een veiligheidsincident te analyseren vanuit vastomlijnde  rollen/karakters, waardoor een ander inzicht ontstaat.

Workshops
Van Wikke Weging en Otto Overduidelijk tot PeterWeethetbeter en Don Diablo moesten er beslissingen en afwegingen worden gemaakt, en  speelden er duivelse dilemma’s op het gebied van veilig samenwerken. Aan de hand van het rollenspel werd gediscussieerd waar in de keten de oorzaak van het incident lag, hoe zo’n incident voorkomen had kunnen worden en vooral wat iedereen daar zelf aan had kunnen of moeten doen (ambasadeurschap). Gekleurde post-it’s met de adviezen en gebeurtenissen verbeeldden  aan het eind van de workshop de samenhang van het incident op een tijdlijn.

Het was een  waardevolle bijeenkomst onder het gastheerschap van Movares. De input uit de workshops wordt gebruikt om een nieuw level aan het Life Savers Game van ProRail toe te voegen.

Voor de vertrekkende leden van de werkgroep ‘Veiligheid in de keten’ was er daarnaast nog een mooi cadeau: in het nieuwe level zal een aantal van de spelfiguren naar hen worden vernoemd.

Meer informatie bij Ruud van Hees (ProRail).