Na een uitgebreide voorbereiding en drie jaar bouwen op land en zee, is de netaansluiting voor Hollandse Kust (noord) officieel klaar voor inbedrijfstelling. Dat houdt in dat exploitant CrossWind (Eneco/Shell) de 69 windturbines, die op zo’n 20 kilometer voor de kust van Egmond aan Zee komen te staan, kan aansluiten op het ‘offshore stopcontact’ van landelijk hoogspanningsnetbeheerder TenneT.

Elk jaar een verbinding

In het Energieakkoord is afgesproken dat eind 2023 minimaal 4.500 megawatt (MW), ofwel 4,5 gigawatt (GW) opgesteld vermogen wind op zee is gerealiseerd. Deze windparken wekken jaarlijks een hoeveelheid elektriciteit op die vergelijkbaar is met het jaarlijks verbruik van vijf miljoen huishoudens. In 2016 werd TenneT aangewezen als netbeheerder op zee. Zij zorgen er dan ook voor dat offshore windparken via het net op zee worden aangesloten op het elektriciteitsnet op land. De opdracht vanuit de overheid was om vijf gestandaardiseerde netaansluitingen van elk 700 MW te realiseren. TenneT heeft vanaf 2019 elk jaar een verbinding vanaf zee naar land opgeleverd.

Doelstelling behaald

“Met Hollandse Kust (noord) levert TenneT dit jaar de vijfde en laatste 700 MW-aansluiting op uit de Routekaart windenergie op zee 2023 en dat veilig, binnen tijd en budget. Bij elkaar opgeteld is het opgesteld vermogen van alle windparken op zee dan 4,7 GW. Daarmee behaalt Nederland de belangrijke doelstelling in het Energieakkoord”, aldus Marco Kuijpers, directeur Large Projects Offshore van TenneT.

Detailengineering Landstation HKN en station Wijk aan Zee

Landelijk netbeheerder TenneT heeft Movares opdracht gegeven voor de detailengineering van Landstation Hollandse Kust Noord en 380 kV station Wijk aan Zee. Wij hebben in alle fasen van het ontwerpproces een bijdrage geleverd. De focus lag daarbij op de primaire installaties met de stalen ondersteuningen, funderingen en technische bouwwerken, de secundaire- tertiaire- en telecominstallaties, de EMC- aarding- en bliksembeveiligingsvoorzieningen en de hoogspanningskabels.

70 gigawatt in 2050

Vorig jaar verhoogde het kabinet de doelstelling voor ‘wind op zee’ van 11 naar 21 GW rond 2030. Dat komt overeen met ongeveer 75 procent van ons huidige elektriciteitsverbruik. Voor de periode daarna richt Nederland zich op ongeveer 50 GW in 2040 en 70 GW in 2050. Met de kabels voor ‘noord’ heeft TenneT binnen dit project op land ook de ondergrondse kabels laten leggen voor de volgende twee windparken op zee; Hollandse Kust (west Alpha) en (west Beta).