“We staan samen voor de uitdagende opgave om de mobiliteit te verduurzamen. Het is glashelder: dit doen we samen en het wordt steeds concreter. Ondernemers en werkgevers, de overheid van lokaal tot Europees, kennisinstellingen en het en onderwijs. Nu is het een mooi moment om met elkaar te delen waar we staan en wat we nog meer willen. Daarom draait de Nationale Conferentie Duurzame Mobiliteit dit jaar om zakelijke mobiliteit. Het deelsessieprogramma kent┬ávijf pijlers: de werkgeversaanpak, elektrisch vervoer, logistiek, duurzame energiedragers, Europa en innovatie. Verheug je op spannende presentaties, interactieve workshops, prikkelende debatten en innovatieve demonstraties”, aldus de website nationaleconferentieduurzamemobiliteit.nl.

Onze collega Jessica van Rijn is o.a. bij dit congres aanwezig en gaat de bezoekers meer vertellen over ‘Ruimte voor logistiek bij gebiedsontwikkelingen’.