Het programma Toekomstbestendige Leefomgeving is toegekend door het Nationaal Groeifonds (NGF) voor de realisatie van een duurzame economische groei en transitie in de bouw en infrastructuur sector. Binnen dit innovatieprogramma zullen de partners de komende jaren werken aan slimmer beheer, onderhoud en renovatie op basis van digitale innovaties en nieuwe oplossingen zoals toepassing van biobased en circulaire bouwmaterialen. Het NGF heeft €100 miljoen toegekend voor het programma. Het gehele programma wordt gecoördineerd door Topconsortium voor Kennis en Innovatie (TKI) Bouw en Techniek en vertegenwoordigt met meer dan 130 partners de hele sector in Nederland, waaronder kennisinstellingen, opdrachtgevers en toonaangevende aannemers en ingenieursbureaus.

Maatschappelijk belang

Nederland heeft een groot deel van haar welvaart te danken aan de betrouwbare infrastructuur. Veel van deze bruggen, tunnels en kademuren dateren van de naoorlogse opbouwfase (1960-1980) en moet de komende decennia worden vervangen. Dit kost veel geld en herstel zorgt voor stremmingen met bijbehorende hinder voor gebruikers en omwonenden. Het is van nationaal belang dat de kwaliteit van de infrastructuur in stand wordt gehouden, ondanks de schaarste aan personeel en materiaal. Om deze complexe opgave goed aan te pakken is omdenken en kijken naar innovatieve oplossingen essentieel voor beheer, onderhoud en renovatie.

Interdisciplinaire aanpak

Via publieke opdrachtgevers en een sterke link met de bestaande vervangings- en renovatietrajecten, oftewel V&R-opgave van civiele kunstwerken, beoogt het programma een versnelde transitie met impactvolle oplossingen. Onderdeel van het consortium is het samenwerkingsverband ‘Talking Assets’ bestaande uit Movares, Fugro, TNO, Witteveen+Bos, Royal HaskoningDHV, Arcadis en Deloitte welke het project datagedreven beheer en onderhoud leidt. Hierin zullen deze partijen schaalbare digitale oplossingen en slimme werkwijzen ontwikkelen om beter en sneller de conditie en levensduur van bijvoorbeeld bruggen te kunnen bepalen. Dit is cruciaal voor effectievere besluitvorming binnen de vervangings- en renovatie-opgave van de Nederlandse infrastructuur en helpt om onder andere onverwachte uitval van kritieke punten in ons infrastructuur te voorkomen, zoals recent is gebeurd bij de Prinses Margriettunnel in Friesland en de Nelson Mandelabrug in Zoetermeer.

Roeland Allewijn, Rijkswaterstaat Chief Data Officer: “Rijkswaterstaat is erg blij met de toekenning door het Nationaal Groeifonds! Hiermee wordt er onder andere een investering gedaan in digitale oplossingen voor beheer, onderhoud en renovatie. Dat is keihard nodig gezien de grote opgave waar Rijkswaterstaat en andere infrabeheerders voor staan. De voorgestelde activiteiten versterken de samenwerking, maken ons samen slimmer en helpen samen meer werk te verzetten!”

Bart van Leeuwen, Manager Gebouwen en Infra Movares: “De bereikbaarheid van Nederland en staat van de Infrastructuur maakt dat wij moeten nadenken over efficiënter samenwerken in de keten. Daarnaast zetten schaarse grondstoffen en een schaarse arbeidsmarkt ons voor het voldongen feit dat het anders en beter moet met inzet van schaalbare technologieën. Wij zijn trots om deel uit te maken van het samenwerkingsverband, dat we 2 jaar geleden zijn aangegaan met de markt en publieke partijen welke nu leidt tot de toekenning van het Nationaal Groeifonds.

Assetmanagement

Of het nu gaat om weg-, rail-, water-, of energie-infrastructuur, het is een uitdaging om de komende decennia onze infrastructuur vitaal en betaalbaar te houden. Assetmanagement speelt hierbij een cruciale rol. Het is belangrijk om data van individuele assets om te zetten tot assetinformatie. Movares ontsluit en visualiseert de assetinformatie over prestaties, risico’s en kosten. Deze informatie brengen we in beeld via een digitaal Asset Performance Platform: het ‘Nationaal Asset Health Center’. Door het snel en veilig vergaren en analyseren van data, maken we inzichtelijk wat de actuele staat van de asset is. Op basis hiervan kan de keuze gemaakt worden om de assets langer in stand te houden met een goed onderhoudsregime, of om ze juist te vervangen of te renoveren.