Movares is een van de drie winnaars van de prijsvraag Het Fietspad van de Toekomst van de Provincie Utrecht. Dat betekent dat het idee van UpCycling, een dominante plaats voor fietsers in dorpskernen, als pilot in de praktijk wordt uitgevoerd. Dat maakte de jury tijdens de prijsuitreiking op 9 maart bekend.

De Provincie Utrecht wil graag dé fietsregio van de wereld worden. Hierbij hoort een uithangbord. Het Fietspad van de Toekomst wordt in de toekomst misschien dit paradepaardje waar nieuwe concepten en innovatieve ideeën worden toegepast. Om dit uithangbord van een fietspad vorm te geven vroeg de Provincie het publiek én het bedrijfsleven om met ideeën te komen. Hieraan is massaal gehoor gegeven. In totaal kwamen er meer dan 200 inzendingen binnen. Uiteindelijk kwamen van de 59 inzendingen van bedrijven Movares, KWS en Boomkwekerij Ebben als winnaars uit de bus. De jury beoordeelde alle inzendingen onder andere op realiseerbaarheid, veiligheid & comfort, innovatie & techniek en duurzaamheid. Het idee van Movares oordeelde de jury “het is een radicaal idee waarbij het mandaat weer teruggaat naar de mensen”. Daarnaast vond de jury het interessant dat Movares de pilot zelf ook ziet als een experiment. De uitkomsten van de pilot staan vooraf niet vast en die uitdaging sprak de jury aan.
 

UpCycling: de fiets komt centraal te staan

In het straatbeeld lijkt heeft de auto een steeds prominentere plek te krijgen. Met het idee van UpCycling stelt Movares een ommekeer voor: de fiets wordt hoofdzaak en de auto wordt bijzaak op het Fietspad van de Toekomst. Terwijl tussen de dorpen Doorn, Leersum, Amerongen en Elst stromen belangrijk blijven, gaat in de kernen het primaat van stromen naar verblijven, van voorbijgaan naar leven. De fiets komt hierbij centraal te staan: midden in het profiel is het fietspad geprojecteerd. Hoe de inrichting van de dorpskern er uit komt te zien, bepalen we met de bewoners zelf. Dit kan bijvoorbeeld door een groot fietspad door het dorp te leggen. Daarnaast kan ruimte voor de voetgangers en spelende kinderen worden gemaakt. Dit betekent meer ruimte voor ontmoeting in de publieke ruimte, meer spel en plezier, en een versterking van leefbaarheid.

De auto is te gast

De auto is in deze menselijke wereld te gast. Voor doorgaand verkeer is de N225 voor de auto niet langer interessant. De fietsers daarentegen komen uit de kantlijn en wordt een continue route geboden als drager voor schoolverkeer, woon-werk bewegingen en recreatieve ontsluiting van een van de meest historisch, ecologisch en landschappelijk rijke gebieden van Nederland. UpCycling gaat niet alleen over hergebruik maar daarbij ook over het toevoegen van waarden; voor de leefkwaliteit van dorpen, de route en haar verworpen erfenis van het fossiele verleden. De belangrijkste beweging daarbij is een denkstap bij de verkeerskundige discipline en de ruimtelijke ordenaars om mee te kunnen geven met wat we collectief lijken te gaan willen; uit de auto en op de fiets. 
 
(bron foto prijswinnaars: Goedopweg)