Movares wint innovatieprijs voor GeluidVangrail

Advies- en ingenieursbureau Movares en Merford Noise Control hebben samen de prijs gewonnen van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voor innovatieve oplossingen bij wegbeheer met de zgn. GeluidVangrail. Dit werd 19 januari 2018 bekend gemaakt tijdens de Innovatiebijeenkomst GeluidsreductiePlus in Haarlem. De innovatieve GeluidVangrail werd door de jury geroemd om zijn eenvoud, beperkte omvang  en hoge kostenefficiëntie. De GeluidVangrail  absorbeert het geluid vlakbij de bron waardoor geluidhinder effectief wordt gereduceerd. Met dit  ontwerp wordt  het weggeluid met maximaal 5 db gereduceerd. Het behalen van de prijs betekent o.a. dat de GeluidVangrail nu in de praktijk toegepast gaat worden op een locatie in de provincie Noord-Holland en Zuid-Holland. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland,

Vanwege nieuwe nationale regelgeving worden provincies verantwoordelijk gesteld voor het niet overschrijden van geluidproductieplafonds. Langs provinciale wegen zijn veel bestaande oplossingen echter niet toepasbaar. Zo is stil asfalt duur en geluidsschermen nemen veel ruimte in en vereisen ze een grote investering en veel proceduretijd

De GeluidVangrail is een combinatie tussen een vangrail en geluidsscherm. Een diagonaal scherm maakt een hoek van 45 graden met de weg. Hierdoor weerkaatst het geluid naar de berm die het geluid grotendeels absorbeert. Afhankelijk van omstandigheden, realiseert de GeluidVangrail naar verwachting een geluidsreductie van 1-5 dB.

De GeluidVangrail is een relatief goedkope geluidsmaatregel met een lange levensduur. Hij kan toegepast worden op locaties met weinig ruimte en neemt geen uitzicht weg. Ook past de GeluidVangrail zonder veranderingen in het bestemmingsplan en valt hij binnen de huidige wetgeving.

Met het ingaan van nieuwe geluidsregelgeving verwacht advies- en ingenieursbureau Movares dat de vraag naar dit soort maatregelen vanuit de provincies en gemeenten een grote vlucht zal nemen.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) stimuleert innovaties namens overheden. De overheid signaleert een toenemende geluidshinder op wegen. Dat leidt tot een toename van gezondheidsklachten. Via een SBIR-subsidieregeling is het bedrijfsleven uitgedaagd om innovatieve oplossingen te ontwerpen om geluidshinder te reduceren.

De adviesgroep Geluid & Trillingen van Movares heeft een praktische en goedkope oplossing bedacht die geluid langs wegen sterk reduceert, de Geluidvangrail. Merford Noise Control heeft samen met Movares deze Geluidvangrail doorontwikkeld.

Meer informatie: Stefan Voeten

Lees hier het persbericht van de Provincie