Het droogteonderzoek van de Universiteit Utrecht en Landschap Erfgoed Utrecht gaat van start! Tijdens het onderzoek wordt er gezocht naar een combinatie van gewassen en kruiden die de vochtigheidsgraad van de grond verbeteren. Het doel is om hiermee de impact van de droogte in Nederland te verminderen. De Movares Foundation verzorgt de website waarmee de metingen beschikbaar worden gesteld en de voortgang wordt gecommuniceerd.

Extreem weer door klimaatverandering

Nederland wordt tegelijkertijd droger en natter als gevolg van de klimaatverandering; we krijgen steeds meer te maken met extremen. Voor de natuur, de agrariërs en de voedselvoorziening heeft dit negatieve gevolgen. Maar ook andere groepen, zoals huizenbezitters, ondervinden toenemende problemen door bodemdaling als gevolg van de droogte. Dr. Edwin Pos, universitair docent bij de vakgroep Ecologie en Biodiversiteit, en wetenschappelijk directeur van de Botanische Tuinen van de Universiteit Utrecht: “Op het land van een boer in Groenekan onderzoeken we welke gras- en kruidenmengsels het best in staat zijn water in de bodem vast te houden. Met behulp van de uitkomsten van dit onderzoek kunnen boeren, landbouworganisaties, maar ook ‘gewone burgers’ in de nabije toekomst deze watervasthoudende gewassen en kruiden zaaien en zo zelf meehelpen om de droogte tegen te gaan. Zo kunnen we met elkaar de biodiversiteit in ons land verbeteren.”

Onderzoek naar optimale combinatie van gewassen en kruiden

Onderzoekers van de Universiteit Utrecht en Landschap Erfgoed Utrecht hebben 48 velden ingezaaid met verschillende grassen en kruiden. Speciale bodemsensoren (geleverd door T-Mobile) meten 24 uur per dag, 7 dagen per week hoe het staat met de bodemvochtigheid, temperatuur en luchtvochtigheid. Een deel van de proefvelden heeft een overkapping om extra droge weersomstandigheden na te bootsen. Hein Pasman, manager natuur en landschap bij Landschap Erfgoed Utrecht: “Door samen te werken met verschillende partijen in de maatschappij, kennis en expertise te bundelen, het onderwijs te betrekken en onze bevindingen breed te delen, maken we directe impact. Als we straks weten welke plantensoorten profiteren van de droogte én welke juist niet, kunnen we de natuur een handje helpen en weerbaarder maken tegen de toenemende droogte.”

Real time data beschikbaar voor iedereen

In het verdrogingsproject converteert Movares de data van de metingen naar een dashboard waarin gefilterd kan worden op o.a. het type behandeling, het type bemesting en op biodiversiteit. Dit dashboard wordt ieder uur bijgewerkt waardoor de data realtime beschikbaar is.

Het dashboard is via een website beschikbaar voor iedereen; voor landeigenaren en agrariërs, maar juíst ook voor alle mensen die straks via het inzaaien van nieuwe gras- en kruidensoorten willen meehelpen om in hun directe leefomgeving de droogte van de grond tegen te gaan en daarmee de biodiversiteit te vergroten.

Mattijs Hehenkamp, adviseur watermanagement bij Movares: “Klimaatverandering is iets dat ons allemaal aangaat. Alle werkvelden zullen moeten gaan nadenken wat ze kunnen bijdragen. Dat geldt voor de bouw, de infrastructuur, landbouwgronden en particulieren. Daarom vinden wij het belangrijk dat de gegevens van het onderzoek breed beschikbaar zijn zodat mensen kunnen meekijken.”