Movares verzorgt Workshop Veilig Werken bij Gemeente Veldhoven

Movares verzorgt Workshop Veilig Werken bij Gemeente Veldhoven

Gemeente Veldhoven staat aan de start voor een complex en omvangrijk project, vernieuwing Kempenbaan West – aansluiting A67. Een project vol veiligheidskundige uitdagingen. De projectorganisatie heeft een proactief veiligheidsbeleid en start het project met een workshop ‘Veilig werken’ op 26 mei 2015, georganiseerd samen met team V&G van Movares. Gemeente Veldhoven beschreef de projectinhoudelijke kant en Movares deelde haar ervaringen op het gebied van veiligheid die zij heeft opgedaan bij Rijkswaterstaat, Prorail, aannemers en verschillende Gemeenten/Provincies.

Voorafgaand aan de Workshop vulden de deelnemers de V&G Quickscan van Movares om een eerste beeld te verkrijgen van de inrichting van het veiligheidsproces binnen de projectorganisatie. Na de gezamenlijke evaluatie van de V&G Quickscans, vertaalden de workshopleden de theorie naar praktische handvatten. Door deze aanpak hebben de aanwezigen op een interactieve manier de sterke punten van de organisatie in kaart gebracht en bepaald welke aspecten nog aandacht vereisen.

De ‘Roadmap Veiligheid’ is het resultaat van de workshop. In de roadmap staat op welke wijze de Gemeente optimaal invulling kan gegeven aan haar rol als opdrachtgever. Tevens beschrijft de roadmap het welke acties in de verschillende fase van het bouwproces moeten worden uitgevoerd. Gemeente Veldhoven en Movares hebben de workshop positief ervaren met een waardevolle output.

Meer informatie over het project vernieuwing Kempenbaan West – aansluiting A67

Veiligwerkenworkshopmovares-26mei2015-2