Movares verwerft twee raamcontracten bij netbeheerder TenneT

Elektriciteitsnetbeheerder TenneT heeft advies- en ingenieursbureau Movares uitgekozen als een belangrijke leverancier van engineeringsdiensten voor de verbetering en uitbreiding van het hoogspanningsnet in Nederland. Movares verwierf zowel het  raamcontract ‘lijnen’ als het raamcontract ‘stations’. Cruciaal voor de gunning van beide raamcontracten was de voorgestelde aanpak van Movares die TenneT in staat stelt met de huidige organisatie veel meer projecten in de markt te zetten. TenneT is de eerste grensoverschrijdende elektriciteitstransporteur van Europa. Met 20.000 kilometer aan hoogspanningsverbindingen en 36 miljoen eindgebruikers in Nederland en Duitsland behoort TenneT tot de top 5- elektriciteitstransporteurs van Europa. De raamcontracten werden 31 oktober 2014 ondertekend op het hoofdkantoor van TenneT in Arnhem.

In de twee aan Movares gegunde raamcontracten doet Tennet een beroep op de expertise van Movares Energy voor alle technische onderzoeken en ontwerpen die nodig zijn voor de instandhouding en aanpassing van hoogspanningsstations en hoogspanningsverbindingen. De raamcontracten gelden voor drie jaar en vertegenwoordigen een waarde van 26 miljoen en 13 miljoen. Beide contracten worden gedeeld met Arcadis en één tevens met Delta Infra en de ander met de combinatie DNV GL/Grontmij. De opdrachten zullen gelijkelijk over deze partijen worden verdeeld.

Performance Roadmap
TenneT wil een meer functioneel specificerende opdrachtgever worden, waarbij meer verantwoordelijk­heden bij het ingenieursbureau worden gelegd. De ervaringen van Movares in soortgelijke opdrachten voor ProRail en Rijkswaterstaat zijn daarbij zeer waardevol gebleken. Tussen de partners is een gemeenschappelijke ambitie geformuleerd waarbij de kwaliteit en efficiency in processen voorop staat. Dit is vastgelegd in een zgn. Performance Roadmap die de komende jaren de leidraad zal zijn voor dit transitieproces.

Voor meer info: Kees Kemper, kees.kemper@movares.nl, +31651486907