Movares verwerft belangrijke positie bij het Havenbedrijf Rotterdam

Het Havenbedrijf Rotterdam N.V. heeft een raamcontract gesloten met Movares en Witteveen+Bos voor het leveren van ingenieursdiensten op het gebied van maritieme infrastructuur. Het raamcontract is afgesloten voor de duur van drie jaar met een uitloopmogelijkheid tot in totaal acht jaar.

Het Havenbedrijf Rotterdam heeft een aanvraag voor de Ingenieursdiensten Maritieme Infrastructuur op de markt gebracht. Om invulling hieraan te geven is Movares een combinatie aangegaan met collega ingenieursbureau Witteveen+Bos. Doordat de diensten van beide bureaus op het gebied van water en rail naadloos aansluiten, is het prekwalificatieproces succesvol verlopen. De combinatie heeft een zeer goede startpositie verworven.

Witteveen+Bos heeft ingeschreven als combinatie Witteveen+Bos/Movares en zal met de twee andere geselecteerde partijen dingen naar de door het Havenbedrijf uit te besteden ingenieursdiensten. ‘Gedurende de selectie- en gunningsprocedure was er bijzondere aandacht voor kennis, samenwerking en kennisborging. Hierin hebben we kunnen laten zien wat we in huis hebben op het gebied van havengerelateerde adviesdiensten. Door samen te werken met Movares brengen we tevens specifieke kennis op het gebied van havengerelateerde rail mee,’ aldus Gert Hamoen, PMC-leider Havens en scheepvaartwegen bij Witteveen+Bos.

Op 22 maart tekenden Jacco Buisman, directeur van Movares, en Harry Webers, de onlangs teruggetreden directeur van Witteveen+Bos, het raamcontract.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: John Zabicki, john.zabicki@movares.nl, 06-53958340