Movares heeft, in opdracht van Rijkswaterstaat, een verkenning uitgevoerd naar de haalbaarheid en potentiële voordelen van het uitwisselen van kritische componenten van objecten tussen de verschillende regio’s en aannemers.

Circulaire inzet van beschikbare componenten tussen regio’s

Rijkswaterstaat beheert een breed scala aan objecten verspreid over Nederland. Momenteel is het beheer en de registratie van componenten alleen op object-niveau geregeld, wat leidt tot variatie in de aanpak per regio en objecttype. Soms is het niet mogelijk om onderdelen van deze objecten te repareren omdat bepaalde componenten niet meer worden geproduceerd. In extreme gevallen moeten complete onderdelen van een object worden vervangen omdat de specifieke componenten niet meer beschikbaar zijn.

Om dit probleem op te lossen bestaat er een informeel netwerk tussen objectbeheerders om componenten uit te wisselen. Uitwisseling van componenten tussen regio’s vindt dan ook zeer zelden plaats. Movares heeft, in opdracht van Rijkswaterstaat, een verkenning uitgevoerd naar de haalbaarheid en potentiële voordelen van het uitwisselen van kritische componenten tussen verschillende regio’s, objecten en aannemers formeel in te richten. Dit initiatief kan de efficiëntie verbeteren en de beschikbaarheid en het hergebruik van onderdelen vergroten.

Vervolgonderzoek is nodig

De verkenning is gebaseerd op kwalitatief onderzoek, waaronder focusgroep-interviews en 1-op-1 diepte-interviews. Het onderzoek toont aan dat er binnen de verschillende regio’s veel werkuren worden besteed aan het zoeken naar geschikte componenten. Om mogelijke optimalisaties te verkennen, zijn verschillende oplossingsrichtingen besproken met een panel van experts. De complexiteit van het componentenbeheer en de vele uitdagingen die daarbij komen kijken, benadrukken dat er geen eenvoudige oplossing is. Hoewel er kansrijke oplossingsrichtingen geïdentificeerd zijn, is er verder onderzoek nodig voordat implementaties kunnen plaatsvinden.

Scope aanbrengen in grote opgave

De verkenning was een omvangrijke taak. Vroeg in het onderzoek werd duidelijk dat er geen uniforme aanpak is voor elk type object en elke regio. Met zeven regio’s en zes objecttypen zijn er 42 unieke situaties die onderzocht konden worden. Om een goede scope aan te brengen heeft Movares ingezoomd op tunnels, met een focus op regio West Nederland Zuid. Binnen deze objectsoort en regio waren meerdere contactpersonen beschikbaar, wat een beter beeld opleverde van de situatie. Bovendien is er een landelijke tunnelstandaard waar het tunnelbeheer aan moet voldoen, waardoor er al enigszins uniform wordt gewerkt in de verschillende regio’s.

Raamcontract ‘circulaire economie’

De verkenning maakt deel uit van het raamcontract ‘circulaire economie’ van Rijkswaterstaat. Het consortium van Movares, KplusV en Alba Concepts is een vaste partner en ondersteunt Rijkswaterstaat gedurende de looptijd van het contract met heldere en haalbare adviezen en implementatie. Op deze manier werken we samen aan het behalen van de doelstellingen van Rijkswaterstaat om in 2030 circulair en klimaatneutraal te zijn.