Movares verkent kansen duurzaamheid voor Le Grand Départ

De Tour de France komt naar Utrecht! Dit biedt kansen om Utrecht op de kaart te zetten, maar ook om ontwikkelingen te versnellen of te benutten. Specifiek op het vlak van duurzaamheid kent de gemeente Utrecht hoge ambities. Movares heeft als funder van de Grand Depart een brainstormsessie georganiseerd om kansrijke ideeën te benoemen en te concretiseren die het duurzaam karakter van de Grand Depart versterken. Dit heeft geleid tot interessante en ook haalbare ideeën. Nieuwe ideeën, of juist een versterking van de initiatieven die reeds in gang zijn gezet.

Diverse specialisten van de Gemeente Utrecht, de Fietsersbond, Stedin en Movares hebben mee gedaan aan de brainstorm. Duurzame ideeën zijn besproken. De bereikbaarheid van Utrecht, vooral op de etappedagen vormt een belangrijke opgave. Daarbij ligt het voor de hand om juist in Nederland, en juist in Utrecht nog meer in te zetten op de fiets als beeldmerk en als baken van duurzaamheid.

Rondom het parcours zijn diverse activiteiten op 24 venue terreinen. In de brainstorm bleek dat op deze locaties de meeste kansen voor duurzaamheid liggen. Belangrijkste thema’s zijn hier energie, afval, materiaal, mobiliteit, voedsel, water en sociale structuren.
Hiervan is een kort verslag opgesteld, in eerste instantie ter inspiratie voor verduurzaming van de Grand Départ, maar ook daarbuiten in de stad Utrecht. Dit verslag kan je opvragen bij nicole.vd.waart@movares.nl. Tijdens het schrijven begin 2015 waren al veel duurzame ideeën in gang gezet, en dat moet ook. Maar we blijven de lat voortdurend hoger leggen op het gebied van duurzaamheid!