Movares trots op ontwerp OV-terminal Utrecht

Op 7 december 2016 is de nieuwe OV-terminal Utrecht geopend. Een groot aantal professionals van advies- en ingenieursbureau Movares leverde gedurende 14 jaar een belangrijke bijdrage aan het realiseren van OV-terminal en de omgeving. Hoofdconstructeur Jan Faber van Movares: ‘Mooi om te zien dat zo’n groot en complex project gestaag vorm krijgt, terwijl het station ‘gewoon’ blijft functioneren. Het is geweldig om aan dit station te mogen werken.’

In nauwe samenwerking met Benthem Crouwel Architects heeft Movares alle ontwerpen gemaakt voor de OV-terminal: constructief, bouwkundig, conditionering en de installaties. Naast de installaties voor de transferfunctie, zoals de verlichting, sprinklerinstallatie, brandmeldingsinstallatie en het cameratoezicht, ontwierp Movares ook de installaties voor de winkels en horecagelegenheden. Bij het ontwerpen van de installaties is veel aandacht besteed aan het inpassen ervan in de architectonische ambities.

Veiligheid
Omdat zoveel mensen gebruik maken van het station kreeg (brand-)veiligheid een hoge prioriteit. Om de OVT en de omgeving voor reizigers veilig te maken stelde Movares een integraal veiligheidsontwerp op. Dit ontwerp is de basis voor alle deelprojecten in de stationsomgeving. Daarnaast heeft Movares de planningen en faseringen uitgewerkt, de bouwkosten bepaald en bestekken en contracten geschreven, en heeft opdrachtgever ProRail ondersteund bij de uitvoering.

In de voortuin
Movares heeft in 2003 de aanbesteding voor de ingenieursdiensten van de OVT gewonnen. Faber: ‘We waren al betrokken bij de OVT toen door het Rijk besloten werd dat alleen de heel grote architectenbureaus eraan mochten werken. Toen vervolgens de engineering werd aanbesteed, wilden we heel graag deze opdracht hebben, zeker omdat het in de ‘voortuin’ van ons eigen kantoor plaatsvindt.

Met ‘de winkel open’
Tijdens de bouw moest alles blijven functioneren. ‘Verbouwen met de winkel open’ op een plek als deze is geen sinecure. Achter de schermen is daarvoor veel werk verzet en zijn slimme oplossingen bedacht, die vaak alleen voor de tijdelijke situaties nodig waren. Faber: ‘We hebben goede afspraken gemaakt met alle disciplines en BCA om de lijnen kort te houden en goede tekenafspraken te maken. Zodoende konden we alle tekeningen gezamenlijk gebruiken in alle projectfasen. Tot op heden plukken we daar nog de vruchten van, want zo gaandeweg komen er nog steeds kleine aanpassingen.’

Meer informatie: https://movares.nl/project-dossier/openbaar-vervoer-terminal-ovt-utrecht/