Persbericht: Movares toetst spanningskwaliteit in Nederland

Advies- en ingenieursbureau Movares heeft het jaarlijkse landelijke rapport over de spanningskwaliteit (ook bekend als: power quality) in Nederland geschreven in opdracht van de brancheorganisatie Netbeheer Nederland. Deze  brancheorganisatie van alle elektriciteit- en gasbedrijven zet zich maximaal in om de belangen van een betrouwbare, veilige, duurzame en betaalbare energievoorziening tot uiting te brengen. De opdracht sluit aan bij de activiteiten die Movares uitvoert op het gebied van de betrouwbaarheid en spanningskwaliteit van elektriciteitsvoorzieningen, zowel richting netbeheerders, overheden als gebruikers.

Het onderzoek heeft betrekking op de spanningskwaliteit in de laag-, midden- en hoogspanningnetten tot en met 150kV. Daarbij zijn onder andere de volgende spanningsverschijnselen onderzocht: spanningsvariatie, spanningsasymmetrie, spanningsdips en harmonische spanningsvervorming gekeken. Het onderzoek is in nauwe samenwerking met de Nederlandse netbeheerders uitgevoerd en resulteert in een onafhankelijk rapport gebaseerd op toetsing van ruim 130 individuele spanningskwaliteits­metingen. Het rapport is openbaar en beschikbaar voor iedereen die interesse heeft in de spanningskwaliteit van de Nederlandse elektriciteits­netten.

Spanningskwaliteit staat de afgelopen jaren volop in de schijnwerpers als over een goede elektriciteitsvoorziening wordt gesproken. Rik Luiten, projectmanager: “Het is een goede zaak dat spanningskwaliteit ook buiten de netbeheerders steeds minder een ondergeschoven kindje is. Een slechte spanningskwaliteit kan een aanzienlijke financiële schadepost opleveren. Bijvoorbeeld als gevolg van productieverlies en materiaalschade.” Behalve de netbeheerders, mengen ook producenten en verbruikers zich nadrukkelijk in discussies over het onderwerp. Als gevolg hiervan zijn recent op reguleringsgebied diverse kwaliteitscriteria verscherpt. Rik Luiten: “Een belangrijke reden voor de groeiende aandacht is het toenemende gebruik van vervuilende apparatuur. Hierbij kan gedacht worden aan warmtekrachtkoppelingen, zonnepanelen en oplaadpunten voor elektrische auto’s.”

Het rapport ‘Spanningskwaliteit in Nederland’ wordt beschikbaar gesteld via de website van Netbeheer Nederland: www.netbeheernederland.nl

Meer informatie bij Rik Luiten (projectmanager), energy@movares.nl, tel. +31032653712 .