Movares tekent Energie Convenant Utrecht (ECU)

Movares heeft samen met 14 andere grote Utrechtse bedrijven op 10 oktober 2012, de Dag van de Duurzaamheid, het Energie Convenant Utrecht (ECU) getekend. Met de ondertekening van het ECU geeft Movares aan dat ze streeft naar een energiebesparing van 30% in 2020.

Het Energie Convenant Utrecht stimuleert het bereiken van CO2-reductiedoelstellingen van organisaties en bedrijven in de gemeente. Utrecht wil een duurzame stad zijn met als doel een CO2 -neutraal Utrecht in 2030.

Directeur Klaas Strijbis vindt het vanzelfsprekend dat Movares meedoet aan dit initiatief. ‘Wij hechten bij Movares sterk aan duurzaamheid. Dat doen we in onze projecten, maar uiteraard ook in onze bedrijfsvoering. Zo werken we al twee jaar CO2-neutraal en hebben sindsdien de hoogste trede van de CO2-Prestatieladder gehaald. Dat is een methode voor duurzame bedrijfsvoering. Maar we doen meer. Zo hebben we voor onze medewerkers een collectieve inkoop van zonnepanelen geregeld en binnenkort gaan we verhuizen. We nemen onze intrek in een bestaand pand dat helemaal gestript wordt en zeer duurzaam wordt gemaakt. Uiteraard ligt dat pand weer vlakbij het centraal station zodat iedereen met het openbaar vervoer naar het werk kan blijven komen.’

Alle 15 Utrechtse bedrijven die het ECU hebben getekend willen binnen 1 jaar alle rendabele energiebesparende maatregelen uitvoeren. Daarna zetten de bedrijven zich in om jaarlijks een substantieel percentage CO2 te besparen. Belangrijk onderdeel van het programma is dat de deelnemende partijen informatie delen en samenwerken om de gestelde doelen te behalen.

Lees meer over de energiebesparing in Utrecht en over duurzaamheid bij Movares
Meer informatie vind je ook op Twitter