Persbericht – Movares tekent Energie Convenant Utrecht (ECU)

15 grote Utrechtse bedrijven en instellingen plus de gemeente Utrecht tekenden  op 10 oktober 2012, de Dag van de Duurzaamheid, voor energiebesparing. Met de ondertekening van het Energie Convenant Utrecht (ECU) geven zij aan te streven naar 30% energiebesparing in 2020. Ondertekenaars zijn grote organisaties en bedrijven zoals Universiteit Utrecht, Politie Utrecht, ASR, Wellantcollege, ABN Amro, Movares en de gemeente Utrecht zelf.

Het Energie Convenant Utrecht stimuleert het bereiken van CO2-reductiedoelstellingen van organisaties en bedrijven in de gemeente. Utrecht wil een duurzame stad zijn met als doel een CO2 -neutraal Utrecht in 2030.

Directeur Klaas Strijbis vindt het vanzelfsprekend dat Movares meedoet aan dit initiatief. ‘Wij hechten bij Movares sterk aan duurzaamheid. Dat doen we in onze projecten, maar uiteraard ook in onze bedrijfsvoering. Zo werken we al twee jaar CO2-neutraal en hebben sindsdien de hoogste trede van de CO2-Prestatieladder gehaald. Dat is een methode voor duurzame bedrijfsvoering. Maar we doen meer. Zo hebben we voor onze medewerkers een collectieve inkoop van zonnepanelen geregeld en binnenkort gaan we verhuizen. We nemen onze intrek in een bestaand pand dat helemaal gestript wordt en zeer duurzaam wordt gemaakt. Uiteraard ligt dat pand weer vlakbij het centraal station zodat iedereen met het openbaar vervoer naar het werk kan blijven komen.’

De deelnemende partijen aan het Energie Convenant Utrecht stoten op dit moment 130.000 ton CO2 uit. De afgelopen tijd hebben zij in samenwerking met de gemeente energiebesparende plannen gemaakt om hun uitstoot van CO2 te verminderen. ‘Wij zijn erg blij dat ook deze organisaties en bedrijven het belang inzien van energiebesparing en op hun manier hun steentje bijdragen,’ aldus Mirjam de Rijk, wethouder Economie en Duurzaamheid.

De bedrijven willen binnen 1 jaar alle rendabele energiebesparende maatregelen uitvoeren. Daarna zetten de bedrijven zich in om jaarlijks een substantieel percentage CO2 te besparen. Belangrijk onderdeel van het programma is dat de deelnemende partijen informatie delen en samenwerken om de gestelde doelen te behalen.

Zie ook: movares.nl/duurzaamheid

Meer informatie www.utrecht.nl/utrechtseenergie of via Twitter @Energie030