Movares schrijft BLVC-plan voor restauratie Domtoren

De Domtoren in Utrecht wordt gerestaureerd en staat daarom vanaf medio 2017 in de steigers. Omdat de restauratie veel invloed heeft op de directe omgeving van de toren, bereidt de gemeente Utrecht die zorgvuldig voor. Movares heeft hiervoor in opdracht van de gemeente een BLVC-plan opgesteld.

Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid en Communicatie

In het BLVC-plan beschrijft Movares hoe tijdens de uitvoering van de opbouw van de steiger en de uitvoering van de inspectie en restauratiewerkzaamheden wordt gezorgd voor een goed geregelde Bereikbaarheid en Leefbaarheid in de directe projectomgeving. Daarnaast staat erin hoe de Veiligheid optimaal geregeld moet worden en hoe de Communicatie moet worden georganiseerd. Daarnaast geeft het plan een beeld van de omgeving van de Domtoren, de stakeholders en de activiteiten die er plaatsvinden.