Advies- en ingenieursbureau Movares uit Utrecht is het schoonste ingenieursbureau van Nederland. Dit blijkt uit de milieurapportage over de eerste helft van 2019 van Movares die deze week werd gecertificeerd door het Kiwa. Movares blijft daarmee op niveau 5, de hoogste trede van de CO2-prestatieladder. Met 0,95 ton CO2-uitstoot per fte is Movares het schoonste van alle grote ingenieursbureaus in Nederland. De CO2-voortgangsrapportage vormt onderdeel van de CO2-prestatieladder. Dit duurzaamheidsinstrument helpt bedrijven en overheden bij het reduceren van CO2 binnen de bedrijfsvoering, in projecten en in de keten.

Movares let niet alleen op de uitstoot van koolstofdioxide in de eigen bedrijfsprocessen, maar adviseert ook de klanten hoe zij CO2-reducties kunnen realiseren in projecten. Hierbij gaat het onder meer over de toepassing van minder of alternatieve materialen, zoals andere soorten beton. Deze adviezen hebben in de eerste helft van 2019 geleid tot een CO2-reductie in projecten van 7,9 kton. Dit komt overeen met de CO2-opname van 395.000 bomen in één jaar. In 2019 is Movares een nieuwe ketenanalyse met bijbehorend keteninitiatief ‘Duurzame wisselverwarming’ gestart. Als lange termijndoelstelling streeft Movares ernaar om bestaande wisselverwarmingssystemen te optimaliseren. Wij verwachten dat de CO2-uitstoot met meer dan de helft kan worden gereduceerd, wat op termijn ongeveer 5000 ton CO2-besparing per jaar kan opleveren.