Movares was ook in 2019 het schoonste van alle grote ingenieursbureaus in Nederland. Dit bleek uit de CO2-rapportage over dit jaar. De interne uitstoot bedroeg 0,83 ton per werknemer. Dat is erg weinig.

Sinds 2014 is de CO2-uitstoot van Movares bijgehouden in het kader van de CO2-ladder. Gedurende deze periode is de CO2-uitstoot van ons bedrijf in totaal met ruim 44% verminderd. Dit als gevolg van interne maatregelen waarbij consequent gestuurd is op schoner werken als bedrijf.

Uiteraard besteden wij ook in de projecten veel aandacht aan duurzamer opereren. Op het gebied van projecten is in 2019 een potentiële reductie van 4,5% CO2-uitstoot behaald ten opzichte van de uitstoot van de sectoren waar we actief in zijn. Dit is onder meer te danken aan de voortdurende aandacht voor duurzaamheid in projecten door ons team Circulariteit & Duurzaamheid. Zo hebben we in het project Hoogfrequent Spoor Amsterdam (PHS A) door het optimaliseren van het ontwerp nu al een reductie van 20% CO2 bereikt. Verder zijn we betrokken bij keteninitiatieven als computational design waarbij door vormvrij en efficiënt ontwerpen minder materiaal wordt gebruikt. Bij het keteninitiatief duurzame wisselverwarming wordt gewerkt aan een innovatie om de CO2-uitstoot van wisselverwarming tot wel 75% te reduceren.

Ons carbon management report over 2019 vindt u op deze pagina.