Movares op Dag van de Rail 2012

Op deze Dag van de Rail staan de vele actualiteiten in de Nederlandse railsector centraal: nieuwe OV-visie van het ministerie, bevindingen van de Kamercommissie Spoor, concessie voor het hoofdrailnet na 2015, prestatieafspraken tussen Rijk en NS, Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS), ontwikkelingen HSL, status en toekomst ERTMS en natuurlijk de winterperikelen en de vergelijkingen met Duitsland en Zwitserland.

Movares is aanwezig met de sessie:  Simpel en robuust spoorsysteem

  • Anders kijken naar het spoorsysteem
  • Betrouwbaarheid door eenvoud
  • Effectieve dienstverlening naar de klant
  • Koersvastheid in ontwikkeling

Spreker is Jan Koning, hoofd adviesgroep Infra Ontwikkeling Movares