Movares ontwerpt landstation voor Windpark Borssele in opdracht van TenneT

Netbeheerder TenneT heeft advies- en ingenieursbureau Movares opdracht gegeven voor het ontwerpen van het zgn. ‘landstation’ voor Windpark Borssele. Via dit landstation wordt het nieuw te bouwen windpark verbonden met het 380kV-net.

In de Noordzee, zo’n 30 km uit de kust voor het Zeeuwse Borssele, gaat grootschalig windenergie opgewekt worden. Via twee platforms, elk met een capaciteit van 700 megawatt, worden de windparken gekoppeld aan het net. Dit is voldoende voor een 1,4 miljoen huishoudens. Het eerste platform is volgens planning medio 2020 klaar. De engineering moet klaar zijn voor medio 2017, dan start de realisatiefase.

Safety by design
Movares verzorgt de gehele engineering van dit landstation. Het totale oppervlak van het landstation bedraagt zo’n 60.000 m2 (ca. 10 voetbalvelden). Tijdens de engineering wordt speciale aandacht besteed aan veiligheid en het transport van de grote, zware componenten (zgn. ‘safety by design’).

Speciale technieken
Accountmanager Maarten van Noord: ´Movares heeft deze aanbesteding in concurrentie gewonnen door het uitbrengen van de economisch meest voordelige aanbieding. Wij hebben alle kennis in huis, zowel op elektrotechnisch, civiel als bouwkundig gebied. Bijzonder aan het contract is dat de engineering uitgevoerd moet worden zonder dat Movares nu al kan beschikken over detailgegevens. Door onze werkmethode aan te passen kunnen we toch al het ontwerp maken.´

Energieakkoord
Op termijn komen er vier kavels van elk 250 MW voor de Zeeuwse kust. Via twee platforms van elk 700 MW worden deze met de kust verbonden. Daarna volgen nog soortgelijke windparken voor de Zuid-Hollandse en voor de Noord-Hollandse kust. Deze windgebieden samen zullen in totaal 3.500 megawatt leveren, voldoende voor ruim 3,5 miljoen huishoudens. Met dit project wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan de doelstelling van het Energieakkoord om in 2023 16% duurzame energie op te wekken. Het Windpark Borssele is uniek in Nederland qua grootte. Ter vergelijking: het grootste windpark ter wereld op dit moment is een windpark van 630 megawatt (London Array). Windparken die in 2015 gebouwd zijn in Europa waren gemiddeld goed voor 338 megawatt.