De gemeente Amsterdam wil weten of de tijdelijke IJtramstalling op het Zeeburgereiland vervangen moet worden door een nieuwe en mogelijk grotere stalling. De stalling die er nu is biedt met 32 opstelplaatsen op dit moment voldoende ruimte voor de IJtram. De komende periode wordt onderzocht hoeveel tramopstelplaatsen er in de toekomst nodig zijn. Movares is gevraagd samen met het projectteam van de gemeente Amsterdam te zorgen voor een afgewogen voorkeursscenario voor de locatie en het ontwerp van de nieuwe tramstalling.

Op basis daarvan kan de gemeenteraad een voorkeursbesluit nemen. Uiteraard worden daarin de ambities vanuit gebiedsontwikkeling, de behoeften vanuit de bereikbaarheidsopgave en de bestuurlijke haalbaarheid, zowel politiek als financieel, meegenomen. Het vernieuwen van de tramstalling hangt samen met het verlengen van tram 26 naar de toekomstige nieuwe buurt Strandeiland, onderdeel van IJburg 2e fase. De stalling die er nu staat, ligt in de open lucht in Baaibuurt-Oost op het Zeeburgereiland. Het onderzoek en de uiteindelijke bouw is een project voor de lange termijn. Dat betekent dat het nog 10 jaar of langer kan duren voordat de nieuwe stalling er ook echt staat.