Movares onderzoekt stand gierzwaluwen in Amersfoort

Movares heeft voor de gemeente Amersfoort een rapportage opgesteld over de verspreiding van de gierzwaluw in een aanzienlijk deel van Amersfoort. Met de inzet van een grote groep vrijwilligers (begeleid door de Gierzwaluw Werkgroep Amersfoort), de resultaten van onderzoeken door professionele bureaus en individuele waarnemingen zijn er in de periode 2014-2017 ruim 600 nestlocaties gevonden. De locaties zijn aangevuld met een toelichting en/of foto’s van de exacte plek in de woning . Van het totaal aantal nesten bestaat 25% uit kunstnesten, 58% uit natuurlijke nesten en 17% uit nesttype onbekend.

Het onderzoek is uitgevoerd door Gideon Vreeman, adviseur ecologie bij Movares